Tracheostomia

Ogólność

Tracheostomia to operacja chirurgiczna, przez którą na poziomie szyi tworzy się kanał dla powietrza przeznaczonego do płuc. Dzięki temu osoby, które przeszły tę operację, mogą ponownie oddychać i / lub prawidłowo.

Istnieje wiele warunków, które skłaniają lekarzy do wyboru tracheostomii: mogą to być ciężkie choroby neurodegeneracyjne, guzy gardła, przypadkowe urazy klatki piersiowej itp.
Zabieg tracheostomii nie wymaga specjalnego przygotowania i jest stosunkowo łatwy do wykonania. W rzeczywistości komplikacje są rzadkie i zarezerwowane głównie dla nagłych przypadków.
Wyniki są ogólnie zadowalające, jednak przy ocenie korzyści należy również wziąć pod uwagę warunki, które wymagały tracheostomii.

Co to jest tracheostomia?

Tracheostomia to zabieg chirurgiczny polegający na wytworzeniu „otworu (lub stomii) w szyi, na poziomie tchawicy. Operacja ta jest wykonywana poprzez połączenie krawędzi” nacięcia skóry wykonanego na szyi z rurką dotchawiczą , który jest również perforowany.
Po połączeniu dwóch otworów wprowadza się małą rurkę, zwaną rurką tracheostomijną, która umożliwia doprowadzenie powietrza do płuc i oddychanie.
Tracheostomia jest zwykle lekarstwem długotrwałym.

TRACHEOSTOMIA I TRACHEOTOMIA

Należy zauważyć, że tracheostomia i tracheostomia, chociaż wykonywane w celu umożliwienia oddychania i mające wspólne aspekty proceduralne, nie są tym samym.
Tracheotomia w rzeczywistości polega na utworzeniu „(zawsze) tymczasowego otworu w tchawicy, wykonanego za pomocą prostego nacięcia szyi. Dlatego, w przeciwieństwie do tracheostomii, nie oczekuje się żadnej modyfikacji tchawicy, do tego stopnia, że ​​jeśli nie utrzymywany dobrowolnie umożliwiający otwarcie (za pomocą kaniuli), zamyka się samoistnie w krótkim czasie.

TRACHEOSTOMIA I WENTYLACJA WSPOMAGANA

Jak zostanie pokazane poniżej, w pewnych sytuacjach rurkę tracheostomijną należy podłączyć do instrumentu wspomagającego wentylację. Instrument ten jest przenośnym urządzeniem, które jest odpowiedzialne za wlew tlenu do płuc pacjenta z tracheostomią.

Kiedy to zrobisz

Tracheostomia jest zwykle wykonywana, gdy osoba nie może już prawidłowo oddychać z powodu zaburzeń zdrowotnych lub niedrożności dróg oddechowych.
Istnieją trzy główne sytuacje wymagające tracheostomii:

  • W przypadku niewydolności oddechowej
  • W przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych
  • W przypadku nagromadzenia płynu w dolnych drogach oddechowych i płucach

NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

Niewydolność oddechowa to stan, w którym dana osoba ma trudności z oddychaniem lub w ogóle nie oddycha.
Przypadki niewydolności oddechowej wymagającej tracheostomii są spowodowane następującymi okolicznościami:

  • Udar mózgu lub ciężki uraz mózgu, który powoduje, że pacjent jest w stanie śpiączki lub utraty przytomności.
  • Paraliż spowodowany ciężkim urazem rdzenia kręgowego na wysokości szyi.
  • Głębokie uszkodzenie płuc spowodowane zapaleniem płuc lub mukowiscydozą.
  • Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, takie jak te, które wpływają na neurony ruchowe (na przykład ALS lub stwardnienie zanikowe boczne) lub stwardnienie rozsiane.

BLOKOWANIE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Górne drogi oddechowe mogą zostać zablokowane z kilku powodów. Tracheostomia staje się niezbędna, gdy niedrożność jest trwała.
Trwałe niedrożności są spowodowane urazami, ciężkimi infekcjami i ciężkimi reakcjami alergicznymi, które uciskają gardło; lub z guza jamy ustnej, krtani lub tarczycy.
Rurka tracheostomijna w takich sytuacjach służy do ominięcia przeszkody znajdującej się powyżej.

NAGROMADZENIE PŁYNÓW W DROGACH ODDECHOWYCH

W dolnych drogach oddechowych lub płucach może gromadzić się płyn, który oprócz zmniejszenia zdolności oddychania danej osoby może wywołać infekcję.
Dzięki tracheostomii przywracane jest oddychanie, a drogi oddechowe, w których nagromadzony jest płyn, są oczyszczane.
Zbieranie płynów może nastąpić z następujących powodów:

  • Po ciężkiej infekcji płuc (zapalenie płuc)
  • Po urazie dolnych dróg oddechowych i płuc. Płyn w tym przypadku to głównie krew.
  • Po zaburzeniach nerwowo-mięśniowych (np. SMA lub rdzeniowy zanik mięśni), które uniemożliwiają pacjentowi poruszanie mięśni klatki piersiowej i kaszel. Kaszel służy do wydalania wydzieliny z nosa, która kumulując się jest pożywką dla bakterii.

KIEDY TRACHEOSTOMIA JEST TRWAŁA, A KIEDY NIE?

Tracheostomia jest zwykle stosowana jako środek trwały, we wszystkich sytuacjach (poważnych lub nieciężkich), w których nie oczekuje się przywrócenia normalnej zdolności oddechowej. Jeśli jednak schorzenia układu oddechowego można leczyć, może to być rozwiązanie tymczasowe, ale o umiarkowanym czasie trwania, stosowane w oczekiwaniu na powrót pacjenta do zdrowia.

WENTYLACJA MECHANICZNA: KIEDY JĄ STOSOWAĆ?

Czasami tracheostomia nie wystarcza do zapewnienia pacjentowi oddychania. W rzeczywistości, przypadki ciężkiej niewydolności oddechowej lub szczególne patologie neurodegeneracyjne obejmujące mięśnie klatki piersiowej wymagają wentylacji wspomaganej, wykonywanej za pomocą przenośnego (lub nieruchomego) instrumentu, który jest podłączony do rurki tracheostomijnej i jej tlenu do płuc.

Przygotowanie

Tracheostomia zapewnia, z pewnymi wyjątkami, znieczulenie ogólne, dlatego w dniu operacji konieczne jest kilkugodzinne poszczenie (na ogół od poprzedniego wieczoru).
Dodatkowo dobrze jest zaopatrzyć się we wszystko, czego możesz potrzebować w trakcie hospitalizacji (która trwa kilka dni) i zgodnie z zaleceniami lekarza odstawić niektóre leki (np. antykoagulanty), gdyż mogą one wywołać powikłania.

PRZEGLĄD PRZEDOPERACYJNY

Jak każda operacja chirurgiczna, tak i tracheostomia wymaga kontroli przedoperacyjnej, która służy do oceny stanu zdrowia pacjenta i tego, czy jest on w stanie wytrzymać operację.

Procedura

Tracheostomię można wykonać jako zaplanowaną interwencję lub jako rozwiązanie awaryjne.
Kiedy jest zaplanowany, jest czas na przygotowanie operacji w najdrobniejszych szczegółach i zastosowanie znieczulenia ogólnego, gdy natomiast jest to środek doraźny, czas jest krótki, znieczulenie miejscowe i konieczne działać szybko, jeśli chcesz uratować życie pacjenta.


Tagi.:  rośliny strączkowe żywność zdrowie-przełyku