VECLAM® Klarytromycyna

VECLAM ® to lek na bazie klarytromycyny

GRUPA TERAPEUTYCZNA: Antybakteryjne - antybakteryjne do stosowania ogólnoustrojowego, makrolidy

Wskazania VECLAM © Klarytromycyna

VECLAM© to antybiotyk powszechnie stosowany w leczeniu chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na makrolidy, aw szczególności na klarytromycynę.
Klinicznie ta przeciwbakteryjna chemioterapia stosowana jest głównie w leczeniu chorób zakaźnych dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich oraz w leczeniu infekcji Mycobacterium i Helicobacter Pylori.

Mechanizm działania VECLAM © Klarytromycyna

Klarytromycyna, substancja czynna VECLAM©, jest półsyntetycznym antybiotykiem należącym do kategorii makrolidów o 14 atomach węgla, otrzymywanym od prekursora tej rodziny, erytromycyny, od której zasadniczo różni się pod względem pewnych właściwości farmakokinetycznych.
Z terapeutycznego punktu widzenia, w rzeczywistości, zarówno spektrum wrażliwych mikroorganizmów, ziarniaków Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz pałeczek, jak i mechanizm działania, charakteryzujący się hamowaniem syntezy białek za pośrednictwem połączenia z podjednostką rybosomalną 50S, jest całkowicie nałożone.
Z drugiej strony, lepsza stabilność w środowisku kwaśnym i znaczne zmniejszenie żołądkowo-jelitowych skutków ubocznych to szczególne cechy klarytromycyny, które nadają jej lepszy sposób stosowania.
Jednak główne mechanizmy oporności wprowadzone przez mikroorganizmy w celu zmniejszenia skuteczności terapeutycznej klarytromycyny pozostają aktywne, w tym:

  • Zmniejszenie przepuszczalności błony z ekspresją pomp efflux, które zapobiegają osiągnięciu przez substancję czynną stężenia terapeutycznego wewnątrz komórki;
  • Zmiana miejsca wiązania, zapobiegająca w ten sposób specyficznej interakcji z celem;
  • Ekspresja enzymów zdolnych do inaktywacji antybiotyku.

Przeprowadzone badania i skuteczność kliniczna

1. KLARYTROMYCYNA W LECZENIU OSTREJ ASTMY

Pediatr Allergy Immunol. 2012 cze; 23: 385-90

Wpływ klarytromycyny na zaostrzenia astmy u dzieci: otwarte badanie z randomizacją.

Koutsoubari I, Papaevangelou V, Konstantinou GN, Makrinioti H, Xepapadaki P, Kafetzis D, Papadopoulos NG.


Praca, która pokazuje, w jaki sposób leczenie klarytromycyną może prowadzić do zmniejszenia objawów ze strony układu oddechowego występujących w ostrej astmie, kontrolowania epizodów zaostrzenia, a tym samym poprawy jakości życia dotkniętych nią pacjentów.

2 . PRZEBIEG ODPORNOŚCI H.PYLORI NA CLARITHROMYCIN

Gastroenterol Res Pract. 2012; 2012: 418010. Epub 2012 27 maja.

Zmienność występowania szczepów Helicobacter pylori odpornych na klarytromycynę i lewofloksacynę w południowej Polsce.

Karczewska E, Klesiewicz K, Skiba I, Wojtas-Bonior I, Stanowisko E, Czajecki K, Zwolińska-Wcisło M, Budak A.


Badanie, które pokazuje, że klarytromycyna nadal stanowi jeden z najczęściej stosowanych antybiotyków w „eradykacji” H. Pylori, biorąc pod uwagę niewielką liczbę szczepów opornych na tę terapię.


3. KLARYTROMYCYNA W PATOLOGIACH DERMATOLOGICZNYCH

Wien Klin Wochenschr. 2012 lipiec; 124 (13-14): 427-33. Epub 2012 Lip 4

Samotny rumień wędrujący u dzieci: porównanie leczenia klarytromycyną i amoksycyliną.

Nizič T, Velikanje E, Ružić-Sabljić E, Arnež M.


Badanie wykazujące skuteczność klarytromycyny w leczeniu patologii dermatologicznych charakteryzujących się obrzękiem wędrującym, bez rozwoju szczególnych działań niepożądanych.

Sposób użycia i dawkowanie

VECLAM ©
Tabletki powlekane 250 - 500 mg klarytromycyny;
Klarytromycyna 125-250 mg granulat do sporządzania zawiesiny doustnej na 5 ml roztworu;
Klarytromycyna 500 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Ogólnie, dzienne spożycie 500-2000 mg klarytromycyny w dwóch różnych porach, z wyjątkiem tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, które można przyjmować w pojedynczym podaniu, jest skuteczne w większości patologii zakaźnych podtrzymywanych przez drobnoustroje wrażliwe na makrolidy.
W terapii skojarzonej w celu eradykacji Helicobacter Pylori należy przewidzieć dostosowanie dawkowania, a także u pacjentów z chorobami wątroby i nerek.

Ostrzeżenia VECLAM © Klarytromycyna

Zastosowanie VECLAM© powinno być poprzedzone badaniem lekarskim przydatnym do oceny jednostki obrazu patologicznego i scharakteryzowania:

  • Odpowiedzialny mikroorganizm i jego wrażliwość na klarytromycynę;
  • Ewentualna obecność przeciwwskazań do stosowania tego antybiotyku, takich jak choroby wątroby, nerek i układu krążenia;
  • Wszelkie stosowane terapie farmakologiczne odpowiedzialne za klinicznie istotne interakcje leków.

Warto również pamiętać, że terapia powinna być ograniczona do czasu ściśle niezbędnego, aby uniknąć nakładania się zakażeń bakteryjnych potencjalnie odpowiedzialnych za takie choroby, jak rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridium Difficile.
VECLAM © zawiera glukozę i laktozę, dlatego nie jest wskazany u pacjentów z cukrzycą lub zespołem złego wchłaniania glukozy/galaktozy,
nietolerancja laktozy i niedobór enzymu laktazy.


CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Stosowanie produktu VECLAM© jest przeciwwskazane w czasie ciąży i w późniejszym okresie karmienia piersią ze względu na brak badań klinicznych, które pozwoliłyby wyjaśnić profil bezpieczeństwa klarytromycyny u płodu oraz ze względu na zdolność tej substancji czynnej do przenikania do mleka matki w znaczącym stopniu stężenia.

Interakcje

Aby ograniczyć możliwość wystąpienia poważnych skutków ubocznych, przed podjęciem jednoczesnego przyjmowania kilku składników aktywnych należy dokładnie skonsultować się z lekarzem.
Dokładniej, szczególną ostrożność należy zachować przy podawaniu wszystkich leków metabolizowanych przez układ enzymatyczny cytochromów, punktowo hamowanych przez klarytromycynę, takich jak alprazolam, doustne leki przeciwzakrzepowe, astemizol, karbamazepina, cilostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dyzopiramid, alkaloidy żytnie, loveisol, midazolam, omeprazol, pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, simwastatyna, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna.

Przeciwwskazania VECLAM © Klarytromycyna

Stosowanie STREPTOSIL ® jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną i odpowiednie substancje pomocnicze.
Należy również pamiętać o unikaniu kontaktu leku z błonami śluzowymi i spojówką.

Działania niepożądane – skutki uboczne

VECLAM© jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na jedną z jej substancji pomocniczych, ciężką niewydolnością wątroby lub równoczesnym leczeniem ergotaminą lub alkaloidami o wyraźnym działaniu zwężającym naczynia i statynami.

Notatka

VECLAM © jest lekiem wydawanym na obowiązkową receptę lekarską.


Informacje na temat VECLAM © Klarytromycyna opublikowane na tej stronie mogą być nieaktualne lub niekompletne. Aby prawidłowo wykorzystać te informacje, zobacz stronę Wyłączenie odpowiedzialności i przydatne informacje.


Tagi.:  zdrowie płodu ćwiczenia wideo otyłość